AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI PN-ISO/IEC 27001 (SZBI)

PROWADZIMY AUDYTY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI (SZBI / ISMS) W CELU DOKONANIA OBIEKTYWNEJ, NIEZALEŻNEJ OCENY I PRZYGOTOWANIA REKOMENDACJI.

Audyt prowadzony jest w oparciu o zgodność z normą PN-ISO/IEC 27001:2014 i całościowo obejmuje zagadnienia Bezpieczeństwa Informacji wewnątrz organizacji:

  • wykonanie analizy i szacowania ryzyka w oparciu o normy PN-ISO/IEC 27005:2014 oraz PN-ISO 31000:2012,
  • zarządzanie aktywami, zasobami ludzkimi, strukturę organizacyjną, kontrolę dostępu, zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji, polityki, planowanie działania, jak również wyznacza zakresy odpowiedzialności, opisuje zasady, procedury oraz procesy wdrożone w organizacji.