SZKOLENIE BEZPIECZEŃSTWO IT

Szkolenia skierowane są do:

 • ADMINISTRATORÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH (ASI)
 • OSÓB ADMINISTRUJĄCYCH DANYMI OSOBOWYMI
 • INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH
 • KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ
 • PRACOWNIKÓW PRACUJĄCYCH W SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH I ODPOWIEDZIALNYCH ZA WDRAŻANIE POLITYK BEZPIECZEŃSTWA ORAZ ZABEZPIECZEŃ W ORGANIZACJACH

Zakres szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie aspektów związanych z bezpieczeństwem, możliwościami zabezpieczania komunikacji w Systemach Informatycznych, pokazanie realnych zagrożeń w użytkowaniu sieci komputerowych, przedstawienie praktycznych metod nawiązywania bezpiecznych połączeń, przesyłania uwierzytelnionych, podpisanych wiadomości.

Omówione zostaną aspekty kryptografii i ich praktyczne zastosowanie w wybranych Systemach Informatycznych.

 

PRZEDSTAWIONE ZOSTANĄ M.IN. AKTUALNE STANDARDY:

 • SZYFROWANIA DANYCH
 • UWIERZYTELNIANIA
 • INFRASTRUKTURY KLUCZA PUBLICZNEGO
 • BEZPIECZNYCH PROTOKOŁÓW SIECIOWYCH
 • TESTOWANIA INTEGRALNOŚCI PRZESYŁANYCH INFORMACJI
 • ZARZĄDZANIE HASŁAMI W WYBRANYCH SYSTEMACH OPERACYJNYCH