SZKOLENIE OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I SAMORZĄDOWEJ

Szkolenia skierowane są do:

  • PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
  • JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
  • OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA WDRAŻANIE STANDARDÓW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zakres szkolenia

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej przystosowania procesów przetwarzania danych osobowych w urzędzie do wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Szkolenie pozwoli również na spełnienie podstawowej wytycznej UODO, dot. przetwarzania danych osobowych wyłącznie przez osoby wcześniej przeszkolone, które uzyskały upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

 

Uczestnicy wprowadzeni zostaną również w zakresy tematyczne jak przygotować się do wdrożenia postanowień Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (RODO).