SYSTEMY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

PROJEKTUJEMY I WDRAŻAMY W ORGANIZACJACH SYSTEMY OCHRONY DANYCH.

ZAPEWNIAMY ZGODNOŚĆ DZIAŁAŃ Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM I MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NA CO DZIEŃ, POPRZEZ:

1

Analizę luk i uchybień związanych z operacjami przetwarzania Danych Osobowych

2

Opracowaniem i wdrażaniem Systemów Ochrony Danych Osobowych, w tym:

  • Opracowanie autorskich polityk Bezpieczeństwa,
  • Instrukcji zarządzania Systemem Informatycznym,
  • Przygotowaniem niezbędnych procedur, regulaminów, odpowiednich klauzul umownych.

Współpracujemy na każdym etapie przygotowywania dokumentów, także w formie konsultacji treści dokumentów już obowiązujących u Administratora Danych (wersja polska, angielska, niemiecka).

3

Sporządzanie i opiniowanie projektów umów pod kątem zabezpieczenia zbiorów i informacji

4

Opracowanie umów powierzenia oraz kontrola łańcucha podpowierzeń

5

Analiza czynności przetwarzania oraz przygotowanie niezbędnych rejestrów czynności i kategorii wynikających z art. 30 RODO

6

Transfer danych do Państw Trzecich

W ramach współpracy z Administratorami Danych zajmujemy się także reprezentowaniem Administratorów w kontaktach z Urzędem Ochrony Danych Osobowych (skargi, odwołania).