SYSTEMY INFORMATYCZNE

Pojęcie Systemu Informatycznego określone zostało w art. 7 pkt 2a Ustawy o Ochronie Danych Osobowych jest to:

„ZESPÓŁ WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE SOBĄ URZĄDZEŃ, PROGRAMÓW, PROCEDUR PRZETWARZANIA INFORMACJI I NARZĘDZI PROGRAMOWYCH ZASTOSOWANYCH W CELU PRZETWARZANIA DANYCH”.

A więc komputer, serwer, oprogramowanie stanowi część systemu informatycznego. Co więcej, każdy komputer, podłączony do sieci publicznej, na którym dane są gromadzone i edytowane dane osobowe, traktowany jest jako system informatyczny.

W ramach oferowanych przez nas usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w systemach informatycznych wykonujemy usługi w zakresie: