SZKOLENIE DLA INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH (IOD)

Szkolenia skierowane są do:

  • OSOBY PEŁNIĄCE LUB DOCELOWO MAJĄCE PEŁNIĆ FUNKCJĘ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (IOD)
  • ADMINISTRATORZY DANYCH OSOBOWYCH SAMODZIELNIE ZMAGAJĄCY SIĘ Z WDRAŻANIEM RODO

Zakres szkolenia

UCZESTNICY WPROWADZENI ZOSTANĄ M.IN. W ZAKRESY TEMATYCZNE:

  • Jak przygotować się do wdrożenia postanowień  Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (RODO).
  • Jak przeprowadzać szacowanie ryzyka w instytucjach?
  • Kiedy potrzebne jest uzyskanie zgody na przetwarzanie danych i jaką powinna ona mieć formę?
  • Jak opracować polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, a także nowe dokumenty wynikające z zapisów RODO?

 

UCZESTNICY DOWIEDZĄ SIĘ RÓWNIEŻ JAK PROWADZONE SĄ CZYNNOŚCI KONTROLNE UODO I JAK SIĘ DO NICH PRZYGOTOWAĆ.