OUTSOURCING IOD

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)

 

Outsourcing usługi polega na przejęciu przez naszych ekspertów obowiązków wynikających z art. 39 Ogólnego Rozporządzenia  o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016r. („RODO” lub „GDPR”).

Przekazanie obowiązków IOD firmie zewnętrznej przyniesie organizacji korzyści finansowe i zapewni obiektywny oraz adekwatny poziom bezpieczeństwa prowadzonej działalności. Pełniąc tą funkcję w wielu podmiotach posiadamy doświadczenie i niezbędną wiedzę. 

W RAMACH OUTSOURCINGU IOD OFERUJEMY M.IN.:

  • BIEŻĄCĄ WERYFIKACJĘ PRZETWARZANIA DANYCH
  • WDRAŻANIE PROCEDUR OCHRONY DANYCH
  • NADZÓR I PRZESTRZEGANIE ZASAD OCHRONY DANYCH
  • SZKOLENIE PRACOWNIKÓW
  • ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
  • POLITYKĄ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI, INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM
  • PROWADZENIEM REJESTRU CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA
  • PROWADZENIEM REJESTRU UPOWAŻNIEŃ

OPRACOWUJEMY RAPORTY I SPRAWOZDANIA

REPREZENTUJEMY ADMINISTRATORA DANYCH PRZED UODO (W ZAKRESIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH I UCZESTNICZYMY W KONTROLACH PROWADZONYCH PRZEZ UODO)

POSIADAMY POLISĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NA ŚWIADCZONE OBOWIĄZKI W RAMACH INSPEKTORA OCHRONY DANYCH.