AUDYT TELEINFORMATYCZNY I ZASAD MONITORINGU

MONITORING WIZYJNY JEST JEDNYM Z NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW SKUTECZNEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA.

Wykorzystanie Systemu Monitoringu Wizyjnego na obiektach różnego rodzaju przeznaczenia (biurowych, produkcyjnych itp.)  pozwala efektywnie i na bardziej wysokim poziomie rozwiązywać zadania związane z bezpieczeństwem, jego utrzymaniem i podwyższeniem.

WYNIKI PRZEPROWADZONEGO AUDYTU POZWOLĄ NA OBIEKTYWNĄ OCENĘ ZDOLNOŚCI SYSTEMU A W DALSZYM ETAPIE NA UDOSKONALENIE STRUKTURY I WARIANTÓW MODERNIZACJI SPRZĘTU.

W RAMACH AUDYTU ZASAD MONITORINGU OFERUJEMY M.IN. :

  • ANALIZĘ ROZWIĄZAŃ PRZYJĘTYCH W TYM ZAKRESIE PRZEZ ADMINISTRATORÓW DANYCH (MONITORINGU KAMER, ROZMÓW TELEFONICZNYCH, POCZTY ELEKTRONICZNEJ, ODWIEDZANYCH STRON INTERNETOWYCH, LOKALIZACJI I INNYCH),
  • PRZYGOTOWANIE ROZWIĄZAŃ ZGODNYCH Z PRAWEM DO PRYWATNOŚCI, ZAPEWNIENIE ZGODNOŚCI W KWESTIACH OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO I REGULACJI PRAWNYCH, OPINIE PRAWNE W TYM ZAKRESIE, PROCEDURY I SYSTEMY.