AUDYT LEGALNOŚCI OPROGRAMOWANIA

AUDYT ORAZ ZARZĄDZANIE OPROGRAMOWANIEM POLEGA NA ANALIZIE CAŁEGO OPROGRAMOWANIA I UPORZĄDKOWANIU LICENCJI.

 

Przeprowadzenie Audytu pomaga właściwie zarządzać oprogramowaniem, dzięki czemu zwiększa się wydajność sprzętu.
POZWALA TO TAKŻE NA ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA FIRMOWYCH DANYCH.
Informacje zebrane w trakcie audytu są w pełni poufne.

W RAZIE WYKRYCIA NIELEGALNEGO OPROGRAMOWANIA, CERTYFIKOWANY AUDYTOR PRZEPROWADZA KONSULTACJE Z KIEROWNIKIEM DZIAŁU IT, ABY WYELIMINOWAĆ WSZELKIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI.