AUDYT SOCJOTECHNICZNY BEZPIECZEŃSTWA ZASOBÓW LUDZKICH

CELEM AUDYTU JEST SPRAWDZENIE PODATNOŚCI WYBRANYCH PRACOWNIKÓW FIRMY NA ATAKI SOCJOTECHNICZNE. Stanowiące obecnie najgroźniejszy rodzaj ataku na zasoby informacyjne dowolnej firmy bądź instytucji.

AUDYT SOCJOTECHNICZNY (CZY TEŻ AUDYT ZASOBÓW LUDZKICH) może zostać przeprowadzony w celu ogólnego sprawdzenia podatności pracowników, sprawdzenia skuteczności przeprowadzanych wcześniej w tym zakresie szkoleń.