AUDYT OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

AUDYT OCHRONY DANYCH PRZEPROWADZAMY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH.

 

Analizujemy zasady przetwarzania danych osobowych, dokumentację i procedury przyjęte u Administratora Danych. Następnie sprawdzamy zabezpieczenia systemów informatycznych, hostingu, oprogramowania i sprzętu pod kątem ich zgodności z przepisami, fizyczne i organizacyjne zabezpieczenia obszaru, gdzie przetwarzane są dane osobowe (biura, serwerownie, upoważnienia pracowników). 

WYNIKIEM PRAC JEST RAPORT, DZIĘKI KTÓREMU ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH BĘDZIE DYSPONOWAŁ PEŁNĄ WIEDZĄ NA TEMAT AKTUALNEGO STANU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ORGANIZACJI.

Przedstawione etapy działania uzupełniane są o informacje dotyczące praktyki kontrolnej UODO, rekomendacje co do sposobu usunięcia prawnych uchybień w przetwarzaniu danych osobowych.

RAPORT POZWOLI NA PÓŹNIEJSZE DZIAŁANIA, CZYLI STWORZENIE REJESTRU CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA, AKTUALIZACJĘ DOKUMENTACJI I ZABEZPIECZENIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH.