SZKOLENIE OCHRONA DANYCH I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI W ORGANIZACJACH I PRZEDSIĘBIORSTWACH

Szkolenia skierowane są do:

 • WŁAŚCICIELI MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM
 • PRACOWNIKÓW WYZNACZONYCH DO SPRAWOWANIA OPIEKI NAD KWESTIAMI ZWIĄZANYMI Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH ORGANIZACJI
 • ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 
 • PEŁNOMOCNIKÓW
 • KOORDYNATORÓW DS. OCHRONY DANYCH
 • OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA NADZÓR BEZPIECZEŃSTWA IT

Zakres szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie kadr do zgodnego z prawem i procedurami obowiązującymi w firmie przetwarzania i Ochrony Danych.

SPECJALIZUJEMY SIĘ W REALIZACJI SZKOLEŃ ZGODNIE Z POTRZEBAMI BRANŻ:

 • UBEZPIECZENIOWEJ
 • EDUKACYJNEJ
 • USŁUG MEDYCZNYCH I FARMACEUTYCZNYCH
 • IT
 • SEKTORA NOWYCH TECHNOLOGII,
 • MARKETINGOWEJ, REKLAMOWEJ I PR
 • FINANSOWEJ
 • TURYSTYCZNEJ
 • NIERUCHOMOŚCIOWEJ (DEWELOPERZY, POŚREDNICY)
 • NGO