OBSŁUGA PRAWNA

NASZYM KLIENTOM DZIAŁAJĄCYM AKTYWNIE W BRANŻY NOWYCH TECHNOLOGII OFERUJEMY SPERSONALIZOWANE USŁUGI W OBSZARZE:

  • E-COMMERCE
  • M-COMMERCE
  • WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W INTERNECIE
  • W OCHRONIE OPROGRAMOWANIA
  • OCHRONIE BAZ DANYCH
  • W PRAWACH AUTORSKICH
  • W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W SPRAWACH PRACOWNICZYCH

ORAZ

WE WSZELKICH KWESTIACH PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z  PRZEDSIĘWZIĘCIAMI INFORMATYCZNYMI, W TYM W PROCESIE INTEGRACJI TECHNOLOGII CYFROWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH

DLA NASZYCH KLIENTÓW:

1

PROWADZIMY
DORADZTWO W TRANSAKCJACH DOTYCZĄCYCH TWORZENIA OPROGRAMOWANIA NA ZAMÓWIENIE, SUBSKRYPCJI NA USŁUGI ZWIĄZANE Z DANYMI, DOSTĘPEM DO BAZ DANYCH, DYSTRYBUCJI, HOSTINGU, KONSULTACJI INFORMATYCZNEJ, WDRAŻANIA ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH

2

DOKONUJEMY
ANALIZY PRAWNEJ ASPEKTÓW KAMPANII REKLAMOWYCH PROWADZONYCH W INTERNECIE

3

UDZIELAMY
PORAD Z ZAKRESU INFORMACJI HANDLOWEJ ZGODNIE Z WYMOGAMI PRAWA TELEKOMUNIKACYJNEGO, USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I INNYMI PRZEPISAMI PRAWA

4

ZAJMUJEMY SIĘ
OCHRONĄ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (OCHRONA OPROGRAMOWANIA, OCHRONA BAZ DANYCH, PRAWA AUTORSKIE W INTERNECIE)

5

DORADZAMY
I POMAGAMY

W REJESTRACJI BAZ INTERNETOWYCH (BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH), DOMEN ORAZ ZNAKÓW TOWAROWYCH (URZĄD PATENTOWY – WSPÓŁPRACUJEMY TAKŻE Z EUROPEJSKIM RZECZNIKIEM PATENTOWYM)