SZKOLENIE NOWE CZYNNOŚCI ADMINISTRATORÓW DANYCH

Szkolenia skierowane są do:

  • ADMINISTRATORÓW DANYCH
  • OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PROCESY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM I OCHRONĄ DANYCH W INSTYTUCJACH ORAZ URZĘDACH

Uczestnicy zapoznani zostaną z prawnymi, organizacyjnymi oraz technicznymi zasadami Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych UE (RODO) jak również ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku. Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi na codzienne problemy związane z przetwarzaniem danych w jednostkach o różnej specyfice, zgodnie z ich potrzebami.

Zakres szkolenia

Szkolenie przewiduje praktyczne aspekty realizacji nowych obowiązków i prawidłowe wdrożenie wymogów w zakresie przetwarzania danych w zgodzie z Ogólnym Rozporządzeniem, by w przyszłości uchronić Administratorów Danych przed wysokimi karami i odpowiedzialnością odszkodowawczą.