SZKOLENIE OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE

Szkolenia skierowane są do:

  • ADMINISTRATORÓW DANYCH
  • ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 
  • OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PROCESY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM I OCHRONĄ DANYCH W INSTYTUCJACH ORAZ URZĘDACH

Uczestnicy zapoznani zostaną z prawnymi, organizacyjnymi oraz technicznymi zasadami Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych UE (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Zakres szkolenia

Szkolenie przewiduje praktyczne aspekty stosowania ustawy o Ochronie Danych Osobowych, rozwiązania i narzędzia niezbędne w budowaniu Systemów Ochrony Danych w organizacjach. Zaznajomienie uczestników pod kątem prawnym, organizacyjnym i technicznym z nowymi przepisami Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych UE (RODO).