AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO

W trakcie realizacji Audytu Bezpieczeństwa Informatycznego dokonujemy przeglądu i oceny polityki Bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej funkcjonującej w organizacji.

Najważniejszymi elementami Audytu są kontrolowane ataki „HAKERÓW”, ukazujące najsłabsze ogniwa systemu IT organizacji, oraz kontrola zachowań pracowników poprzez zastosowanie socjotechniki w przypadku próby pozyskania informacji i danych przez osoby z zewnątrz.

AUDYTY BEZPIECZEŃSTWA PRZEPROWADZANE SĄ WEDŁUG NORMY ISO/IEC 27001.

ZAKRESEM SWYM AUDYT OBEJMUJE ZAGADNIENIA OCENY POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO, WYKRYCIE SŁABYCH PUNKTÓW W SYSTEMIE ZABEZPIECZEŃ WRAZ Z OCENĄ POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ.